• Hem
  • Kommunlista 201...
sida

Kommunlista 2018

Vänsterpartiet i Falköping har hållit årsmöte samt fastställt listan inför val till kommunfullmäktige 2018.

Sedan förra året har partiföreningen ett nytt sätt att leda föreningen genom delat ordförandeskap. Till att inneha delat ordförandeskap valdes på årsmötet Jessica Thunander och Erik Kyrkander. I den nyvalda styrelsen i övrigt ingår Göran Johansson, Elisabeth Klang, Emil Estebanez, Scott Schylander, Adam Ahlin, Alice Andersson, Christina Carlsson och Iowan Hedendahl.

Man kan konstatera att föreningen är mycket aktiv och har under verksamhetsåret 2017 haft ett stort antal utåtriktade arrangemang, där man bland annat kan nämna besök av partiledare Jonas Sjöstedt, musikunderhållning i samband med förstamajfirandet samt en ljusmanifestation till minne av Kristallnatten.

Föreningen ska i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning på kommunlistan, dvs ”varannan damernas”. Toppnamnen inför årets val består av Jessica Thunander, Erik, Kyrkander, Elisabeth Klang, Emil Estebanez och Iowan Hedendahl. Listan har även en stor bredd vad gäller ålder och geografi.

Vänsterpartiet i Falköping lägger fokus på ett samhälle med en jämlik resursfördelning och därmed ökad trygghet för alla kommuninvånare, och sist men inte minst strävar partiet för ett hållbart miljötänkande. Ett Falköping för alla, inte bara några få!

Hela kommunlistan:

1. Jessica Thunander
2. Erik Kyrkander
3. Elisabeth Klang
4. Emil Estebanez
5. Iowan Hedendahl
6. Alice Andersson
7. Scott Schylander
8. Lena Schylander
9. Adam Ahlin
10. Inger Lilja
11. Martin Andersson
12. Amanda Svensson
13. Göran Johansson
14. Lena Karlsson
15. Christina Carlsson
16. Gunnar Creutz
17. Margareta Johansson
18. Douglas Jansson
19. Christer Svensson
20. Adam Forsman
21. Björn Therkelson
22. Erling Öhrnell

Dela den här sidan:

Kopiera länk