artikel

Besök av Christina Höj Larsen

 

 

 

 

Den 7 okt hade Vänsterpartiet besök av riksdagsledamoten Christina Höj Larsen som är Vänsterns migrationspolitiske talesperson.

Hon inledde med att betona att EU:s gränser även är Sveriges gränser när det gäller migration.

Vi har skrivit på Dublinförordningen vilket innebär att asylansökan ska prövas i det land man först kommer till. Det innebär i de flesta fall att människor som flyr från Afrika först kommer till länder som Italien, Grekland eller Malta. Mottagandeförhållandena är i flera fall omänskliga och rent av farliga. Dessutom förolyckas många i Medelhavet.

 

Någon laglig väg in till Sverige finns inte fast man enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna har rätt att söka asyl om man är på flykt.

Visionen är att man som flykting ska få söka asyl i vilket land man själv vill. Men dit är det långt.

Vi har alla läst och hört om omänskliga och grymma utvisningar av både barn och vuxna den senaste tiden.

Det är dags att vi gör något åt situationen. Speciellt när det gäller barnen.

 

Christina Höj Larsen redovisade för fyra konkreta förändringar i lagstiftningen som Vänsterpartiet vill göra som skulle göra migrationspolitiken mänsklig och som sätter barnens bästa i första rummet.

 

  • Gör Barnkonventionen till Svensk lag.

 

  • Låt lagen om vård av unga väga tyngre än utlänningslagen.

 

  • Slopa Dublinförordningen för barn. Skicka inte iväg dem till annat land, utan pröva asylansökan här.

 

  • Vidga begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter” vilket skulle skydda svårt sjuka barn och barn med grymma livsupplevelser.

 

Kvällen avslutades med diskussioner hur vi kan stå upp för de mänskliga rättigheterna på kommunal nivå. Christina kom med många intressanta synpunkter och tipsade om kommuner som är bra på att integrera människor i vardagen.

Christina är mycket engagerad och entusiastisk och anser att det finns mer värme och empati hos Svenska folket än vad lagstiftningen för tillfället tillåter.

Lokalföreningen tackade för den intressanta kvällen genom att skänka pengar till Vänsterpartiets Fristadsfond.

Dela den här sidan:

Kopiera länk