artikel

Svar till Dan Hovskär

Dan Hovskär svarade på Inger Liljas insändare i FT. Här nedan kan du läsa Ingers nya svar.

Det handlar om ideologi Dan Hovskär

Dan Hovskär, du är övertygad om att bara samhällets alla tjänster släpps ut på en marknad och den enskilde görs till kund blir allt mycket billigare, bättre och effektivare. I din värld betyder välfärd – privatisering. Demokrati betyder kundval och frihet – etableringsrätt.

Dan, det finns inga garantier för att ett privat vårdbolag har mindre personalomsättning än gemensamt driven vård. De äldre kan aldrig vara hundraprocentigt säkra på vem som kommer. Även i privata företag förekommer det att personalen får semester eller är sjuka. Privata vårdbolag brukar däremot ha lägre personaltäthet. Eftersom de är vinstdrivande och personal kostar.

Det handlar om ideologi. Säg att ni vill konkurrensutsätta hemtjänsten för att ni inte vill ha en gemensam sektor. Det vore ärligare än att upprepa att det blir bättre med konkurrens. Ingenting blir sant bara för att man upprepar det. Titta på elen, tågtrafiken, apoteket, skolan, posten eller vårdcentralerna. Ingenting av detta har blivit vare sig billigare, effektivare eller bättre av att konkurrensutsättas.

Vänsterpartiet är inte rädda för att ge självbestämmande eller valfrihet åt de äldre. Men vi tycker att vården ska vara lika bra och fungerande i hela kommunen. Vi tror på samarbete inte konkurrens.

Vi vill utveckla äldreomsorgen genom att öka det demokratiska inflytandet för brukare, dess anhöriga och personal. Det gör man genom att bryta ner hierarkier och anpassa verksamheter och insatser efter faktiska behov.

För att lyckas med det måste vi behålla en skattefinansierad gemensam sektor som tillhandahåller god vård och omsorg utifrån var och ens behov, inte utifrån plånbokens tjocklek eller den enskildes verbala förmåga. Vi vill att våra skattepengar ska gå till vård. Inte till aktieutdelningar, marknadsföring eller till att bygga upp kontrollfunktioner.

Det är lika angeläget i dag som för hundra år sen att kräva jämlikhet, rättvisa och välfärd åt alla.

Inger Lilja
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk