Vänsterpartiet Falköping

Besök av Christina Höj Larsen

 

 

 

 

Den 7 okt hade Vänsterpartiet besök av riksdagsledamoten Christina Höj Larsen som är Vänsterns migrationspolitiske talesperson.

Hon inledde med att betona att EU:s gränser även är Sveriges gränser när det gäller migration.

Vi har skrivit på Dublinförordningen vilket innebär att asylansökan ska prövas i det land man först kommer till. Det innebär i de flesta fall att människor som flyr från Afrika först kommer till länder som Italien, Grekland eller Malta. Mottagandeförhållandena är i flera fall omänskliga och rent av farliga. Dessutom förolyckas många i Medelhavet.

 

Någon laglig väg in till Sverige finns inte fast man enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna har rätt att söka asyl om man är på flykt.

Visionen är att man som flykting ska få söka asyl i vilket land man själv vill. Men dit är det långt.

Vi har alla läst och hört om omänskliga och grymma utvisningar av både barn och vuxna den senaste tiden.

Det är dags att vi gör något åt situationen. Speciellt när det gäller barnen.

 

Christina Höj Larsen redovisade för fyra konkreta förändringar i lagstiftningen som Vänsterpartiet vill göra som skulle göra migrationspolitiken mänsklig och som sätter barnens bästa i första rummet.

 

  • Gör Barnkonventionen till Svensk lag.

 

  • Låt lagen om vård av unga väga tyngre än utlänningslagen.

 

  • Slopa Dublinförordningen för barn. Skicka inte iväg dem till annat land, utan pröva asylansökan här.

 

  • Vidga begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter” vilket skulle skydda svårt sjuka barn och barn med grymma livsupplevelser.

 

Kvällen avslutades med diskussioner hur vi kan stå upp för de mänskliga rättigheterna på kommunal nivå. Christina kom med många intressanta synpunkter och tipsade om kommuner som är bra på att integrera människor i vardagen.

Christina är mycket engagerad och entusiastisk och anser att det finns mer värme och empati hos Svenska folket än vad lagstiftningen för tillfället tillåter.

Lokalföreningen tackade för den intressanta kvällen genom att skänka pengar till Vänsterpartiets Fristadsfond.

Fira 1:a Maj med Vänsterpartiet i Skövde!

1:a maj arrangeras i Skövde av Vänsterpartiet Skaraborg och Vänsterpartiet Skövde tillsammans med Ung Vänster i Skaraborg! Samling 13.00 på Kulturhusplatsen (vid Kulturhuset nära Resecentrum), avmarsch för demonstrationen 13.15 och möte i Helensparken 13.30. Tal av Maria Flygare, ordförande i Vänsterpartiet i Skövde, Martin Johansson, regionpolitiker Skara, samt representant för Ung Vänster. Musikunderhållning av gruppen Sulfur från Mariestad. Alla är mycket välkomna att delta för Fler jobb och bättre välfärd!

Vänsterpartiet i Skaraborg, Vänsterpartiet i Skövde och Ung Vänster Skaraborg!

 

Efter demonstrationen i Skövde samlas vi på Wok-stugan i Falköping för en sedvanlig progg-kväll kl 18:00

 

 

Välkomna!

LÄS OM HUR VÄNSTERPARTIET HAR AGERAT MOT SVERIGES MILITÄRA SAMARBETE MED SAUDIARABIEN

Vänsterpartiets agerande mot militärt samarbete med Saudiarabien

Vänsterpartiet vill ha ett Sverige som arbetar aktivt för fred och nedrustning och vi vill på sikt avveckla vapenexporten. Som första steg vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer, krigförande länder och länder som begår grova brott mot mänskliga rättigheter.

2005-2006
I november 2005 slöts ett militärt samarbetsavtal mellan dåvarande socialdemokratiska regeringen och den saudiska regeringen. Avtalet öppnade bland annat för gemensamma militära industriprojekt och var offentligt. Vänsterpartiet hade inget samarbete med regeringen om sådana vapenexportsfrågor och säkerhetspolitik. Vi hade ett budgetsamarbete som innefattade försvarets utgifter och vi deltog i Försvarsberedningen. Avtalet med Saudiarabien var inte någon del av detta.

Regeringens avtal med Saudiarabien anmäldes av folkpartiet till konstitutionsutskottet. Majoriteten i KU ansåg att regeringen inte begått något formellt fel, men vänsterpartiet reserverade sig tillsammans med miljöpartiet mot detta. Det gjorde vi med hänvisning till att försvarssamarbete med Saudiarabien inte är förenligt med intentionerna bakom den svenska lagstiftningen om vapenexport. Vi skrev vidare att ”Ingåendet av det aktuella ramavtalet om militärt samarbete har visserligen formellt sett inte utgjort tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om krigsmateriel. Med hänsyn till att försvarssamarbete med Saudiarabien inte bör förekomma förtjänar regeringen emellertid kritik för beslutet att ingå deklarationen.” Man kan notera att Folkpartiet inte reserverade sig.

Vänsterpartiet har regelbundet motionerat i riksdagen om att avveckla vapenexporten till bland annat just Saudiarabien. Det gjordes även året då avtalet slöts och det är en politik som ligger fast idag.

2010
Enligt uppgifter till Ekot informerades Exportkontrollrådet (EKR) i maj 2010 om planerna på att bidra till en vapenfabrik i Saudiarabien. I EKR sitter representanter för samtliga riksdagspartier, från vänsterpartiet finns det en ledamot i rådet. Vår representants uppdrag i rådet är att driva vänsterpartiets politik. Dessa representanter har en sekretess som gör att de inte får säga något till någon om ärendena där, inte ens till den egna partiledningen. Vänsterpartiet har kritiserat sekretessystemet, men deltar eftersom det åtminstone i vissa beslut ger möjlighet att säga nej. (En del ärenden i EKR är rena informationspunkter, vid andra får partirepresentanterna yttra sig och Inspektionen för strategiska produkter följer då majoritetens linje.)

2012
Ekot avslöjar vapenfabriksprojektet Simoom och att FOI har satt upp bulvanföretag för att skjuta ansvaret ifrån sig. Vänsterpartiet kräver korten på bordet och har begärt en aktuell debatt i riksdagen. Vänsterpartiet kräver också att samarbetet med Saudiarabien avbryts.

Välkommen till årsmöte med Vänsterpartiet i Falköping:
Söndagen den 18 mars kl 15.00 på restaurang Gondolino.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på förtäring.

Har Du några frågor, ring eller maila oss gärna: [email protected]
Inger (ordförande) mobil 070-5912318 [email protected]
Göran (kassör) mobil 070-3709304 [email protected]
Alice (sekreterare) mobil 070-6530161
[email protected]

Vårens mötestider

Under våren träffas vi varannan torsdag 18:00
26 jan, 9 feb, 23 feb, 8 mar, 22 mar, 5 apr, 19 apr, 3 maj, 31 maj, 14 jun.
Årsmöte söndag 18 mars 15:00
Traditionsenligt Proggkväll 1 maj

Välkomna

MEDLEMSMÖTE

Nu är det dags för förhandsnomineringar och motioner inför partikongressen.
Med anledning av detta har vi ett gemensamt medlemsmöte i vår lokal på Dotorpsgatan 56A
Vänsterpartister från Falköping, Hjo och Tidaholm hälsas välkomna

HÖSTENS MÖTESTIDER

Vill Du vara med om förändringen i Vänsterpartiet? Det blir spännande framöver med höstupptakt, kongressen nästa år och det stundande partiledarbytet.
Just Du kan också vara med och påverka!
Torsdagen den 18 augusti kl 18 mjukstartar vi med höstens möten. Vi träffas i lokalen på Dotorpsgatan 56 A, vi fikar och diskuterar vad vi skall ha för aktiviteter framöver samt diskussion angående kongressen. Vi kommer att ha temakvällar och bjuda in intressanta personer. Kom gärna med egna idéer och förslag.
Alla styrelsemöten och distriktsstyrelsemöten är öppna, dvs man behöver inte vara med i någon styrelse för att medverka. Kom också gärna och lyssna på mötena i kommunfullmäktige och ta del av det senaste som händer i din kommun.

Torsdag 25/8 Styrelsemöte kl 18. Medlemsmöte kl 19. Lokalen.
Lördag 27/8 Höstupptakt i Tibro. Medverkande bl a Hans Linde och Thaher Pelaseyed. Meddela snarast om du vill vara med.

Måndag 29/8 Kommunfullmäktige.
Torsdag 8/9 kl 18.30 DS-möte i Skövde.
Torsdag 15/9 kl 18. Gemensamt möte i lokalen med Hjo-Tidaholmsdistrikten för att utse ombud till kongressen.
Torsdag 22/9 Styrelsemöte kl 18. Medlemsmöte kl 19. Lokalen.
Söndag 25/9 Jonas Sjöstedt besöker Tibro/Karlsborg. Mer info kommer senare.
Måndag 26/9 Kommunfullmäktige.
Torsdag 29/9 kl 18.30 DS-möte i Götene.
Torsdag 6/10 Styrelsemöte kl 18. Medlemsmöte kl 19. Lokalen.
Torsdag 20/10 kl 18.30 DS-möte i Skara.
Torsdag 27/10 Styrelsemöte kl 18. Medlemsmöte kl 19. Lokalen.
Måndag 31/10 Kommunfullmäktige.
Lördag 12/11 DS-konferens Vara folkhögskola. Mer info kommer senare.
Torsdag 17/11 Styrelsemöte kl 18. Medlemsmöte kl 19. Lokalen.
Onsdag 23/11 Heldag angående budget kl 9-16. Lokalen.(Gäller alla som är med i någon nämnd.)
Måndag 28/11 Kommunfullmäktige.
Torsdag 1/12 Styrelsemöte kl 18. Medlemsmöte kl 19. Lokalen.
Onsdag 7/12 kl 18.30 DS-möte i Lidköping.

Måndag 12/12 Kommunfullmäktige.
Torsdag 15/12 Julavslutning kl 18. Plats meddelas senare.

Varmt välkommen!
Styrelsen Vänsterpartiet i Falköping
Genom Inger och Alice

OMVAL 15 MAJ

Den 15 maj är det omval till regionen. Det är ett viktigt val för dej som har hjärtat till Vänster.
Vill du ha mer pengar till vården ?Vill du ha billigare kollektivtrafik?
Vill du att lönerna ska höjas för de som sliter i vården? Då är Vänsterpartiet det rätta valet
vI vill satsa på:.
Fler personal i vården för höjd kvalitet.
Satsning för att få bort låga kvinnolöner
Fri tandvård upp till 25 år
Gratis glasögon för alla barn upp till 16 år.
Sänkt biljettpris i kollektivtrafiken
VALET ÄR DITT. VÄLJ VÄNSTERPARTIET