artikel

Hört från Årsmötet

Du som inte hade möjlighet att besöka vårt årsmöte får nu chansen att läsa om det här.
Vänsterpartiet i Falköping har haft årsmöte i partiets lokal på Dotorpsgatan. Mötet inleddes av ordförande Inger Lilja som överlämnade den stora klubban till Douglas Jansson som förde årsmötets punkter framåt med bravur.
Det viktigaste beslutet vid årsmötet var fastställande av partiets lista till kommunfullmäktige och via medlemsmöten fanns en lista att ta ställning till. Årsmötet beslutade att godkänna listan och de sex första kandidaterna blev i tur och ordning; Inger Lilja, Erik Kyrkander, Elin Tingmyr, Göran Johansson, Ida Karlsson och Iowan Hedendahl.
Nyval gjordes av två ledamöter till styrelsen dessa blev Göran Johansson och Lennart Palm. Övriga personer i styrelsen kvarstår. De som utgör styrelsen kommande år är således Inger Lilja (ordf) Alice Andersson, Erik Kyrkander, Mikael Strömberg, Göran Johansson och Lennart Palm. Det blev omval på föreningens revisorer Christer Svensson och Ulf Eriksson.
Efter alla val avslutades mötet och Douglas tackade och hälsade de närvarande välkomna till samkväm på Restaurang Alfred.

Dela den här sidan:

Kopiera länk