artikel

Möte med tema Latinamerika

I måndags hade vänsterpartiet ett mycket intressant möte där Martin Johansson var inbjuden. Kvällens tema var Latinamerika. Martin började med att berätta om sin tid i Ecuador och om sitt engagemang i Latinamerikagrupperna.
Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med Latinamerikas folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle.
Trots knivskarpa konflikter och enorma klasskillnader, mord på journalister och oppositionellas familjer så finns det enligt Martin positiva strömningar på kontinenten. I de länderna där analfabetismen har utrotats har människor engagerat sig i olika folkrörelser och börjat kräva sina rättigheter med ordets makt.
Det är viktigt att stödja folkrörelserna i Latinamerika eftersom det är där som viljan och kraften finns att förändra samhällsstrukturer till det bättre.
Trots starka patriarkala, hierarkiska system så menar Martin att det ändå finns ett hopp om en bättre värld.
Till sist informerade Martin om kampanjen Global Rättvisa Nu som arbetar för att politikerna i riksdagspartierna blir medvetna om att en miljard människor lägger sig hungriga varje kväll, vilket är fler än för fyrtio år sen. Den orättvisa fördelningen av resurser och att vi förstör vår miljö hör ihop. Kampanjen vill uppmana politiker att börja agera för att utrota svälten och fattigdomen i världen. Det är inte pengar som saknas utan politisk vilja.
Kampanjen har en egen hemsida www.globalrattvisa.nu

Dela den här sidan:

Kopiera länk