• Hem
  • Valplattform 20...
sida

Valplattform 2018

Ett Falköping för alla

Valet 2018 handlar inte om ett politiskt spel. Det handlar om vilken framtid vi vill ha. Vi måste gemensamt skapa ett samhälle att leva i.

Vilket Falköping vill du leva och bo i?

Samhället förändras hela tiden, men inte av sig självt utan av människor. Din röst och din insats är det som kommer att avgöra om Sverige ska vara ett land där vi möts som jämlikar.

Våra kandidater till fullmäktige

Kandidater till fullmäktige.

Från vänster: Jessica Thunander, Erik Kyrkander, Elisabeth Klang, Emil Estebanez och Iowan Hedendahl.

Frihet – Jämlikhet

Vänsterpartiet vill inget mindre än allas frihet.

Frihet från våld och fattigdom. Frihet från diskriminering och rasism. Frihet till våra kroppar och till vår kärlek.

Frihet för barn att växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön.

Frihet till en värdig och innehållsrik ålderdom med rättvis pension. Frihet att leva och utvecklas i en hållbar värld.

Solidaritet – Allas lika värde

Alla beslutsprocesser ska se tillbarnets bästa.

Vi tror på människors lika värde.

Vi tror på en jämlik och solidarisk resursfördelning.

Vi vill minska klyftorna mellan stad och landsbygd.

Vi vill motverka all segregation.

Vi vill avstå kortsiktiga vinster – människor måste få kosta.

Kultur för alla

Alla kommuninvånare har rätt till ett rikt kulturliv.

Vi vill se ett öppet kulturhus för alla åldrar.

Förenklad etablering av nya föreningar.

Fler musikevenemang.

Gratis musikskola.

Stötta kulturverksamheten på landsbygden.

Rädda Amfiteatern!

Införande av ett subventionerat ”Falköpingskort”.

Feminism

Feministiskt självförsvar i högstadiet och gymnasieskolan.

Subventionerade mensskydd.

Stödboende för utsatta kvinnor i kommunal regi.

Aktivt motverkande av sexuella trakasserier.

Höjning av kvinnors löner.

Förebygga mäns våld mot kvinnor.

Hållbarhet – Miljö

Solidaritet för kommande generationer.

Effektivare användning av skattepengar.

Stärkande av det gemensamma ägandet.

Vi ska bygga klimatsmart.

Mer lokalproducerade råvaror och ekologisk mat.

Hållbara upphandlingar i kommunen.

Utbyggnad av kollektivtrafik som fungerar. Avgiftsfria bussresor ihela Falköpings kommun.

Inga bomber i vårt vättervatten.

Valfrihet på riktigt – Leva och bo

Förbättring av anställningstryggheten.

Alla ska ha rätt till heltid. Heltidsnormen ska vara 6 timmars
arbetsdag.

Inga delade turer.

Vi vill bygga bort bostadslösheten och bostadssegregationen.

Ökad satsning på hyreslägenheter utanför centralorten.

Trygghet genom livet

Helt avgiftsfri skola. Gratis frukost i skolan.

Trygga cykelvägar mellan hem och skola.

Fler vuxna i barnomsorg och skola.

Barnomsorg även för arbetslösa och sjukskrivna.

Starkt skyddsnät vid sjukdom och arbetslöshet.

Lågtröskelboende (ett boende där man accepterar att nykterhet eller drogfrihet inte alltid kan upprätthållas) för hemlösa missbrukare.

Utbyggnad av äldre- och serviceboenden.

Avskaffa LOV (lagen om valfrihet, som innebär att den som behöver stöd, vård eller omsorg själv väljer utförare) och främja hemtjänst i kommunal regi.

Dela den här sidan:

Kopiera länk