Frågor vi driver i fullmäktige

Vänsterpartiet i Falköping vill att:

* Kommunalt anställda skall ha rätt till heltid. Vi kräver att heltidsnormen ändras till sex timmars arbetsdag – inte åtta timmar som nu!

* Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Våra äldre skall slippa möta olika personer. Ökad bemanning främjar att samma individer möter våra äldre gång på gång. Det skapar en trygghet

* Vi vill upprätta ett lågtröskelboende för hemlösa. Alla människor har rätt till tak över huvudet – oavsett förutsättningar

* Rätt till 30 timmars barnomsorg för arbetssökande och föräldralediga.

* Vi vill att det erbjuds feministiskt självförsvar för tjejer i högstadiet och gymnasiet.

* Vi vill ha kollektivtrafik i hela kommunen. Det ska vara möjligt att välja bort bilen!

* Vi vill stötta kulturinitiativen och öka tillgängligheten till lokaler för kultur och möten.

* Det är dags att göra Medborgarhuset till ett levande kulturhus för en mångfald av unga och äldre

2 kommentarer till Frågor vi driver i fullmäktige

  • Jag skriver under med mitt namn på alla dess förslag. Men jag som lever med en undersköterska inom LSS och även har egen stöd personal från SOL tycker att det är helt sjuka villkor för de som jobbar inom LSS:en jämfört med dem som jobbar under Socialtjänstlagen. Hur kan det komma sig att min man har rätt att sova gratis på sitt jobb under jourpass och inte få lönepåslag när han behöver gå upp vid larm. Dessa villkor finns inte i någon annan sektor mig veterligen och det är något jag önskar att politiker tog tag i. Tack!

    • Det finns inom flera områden. Det är en fråga att driva nationellt och inte så mycket som går att göra på lokal nivå eftersom löneavtal sluts mellan arbetsgivare och fackliga organisationer så är det inte så mycket en politiker kan göra. Helt klart en viktig fråga dock. Min man har sovande jour men får bara betalt om han får larm. Har själv jobbat i vården där jag fick betalt halva natten oavsett om jag fick larm eller inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *