Vänsterpartiet Falköping

VÅRENS MÖTESTIDER

Du är hjärtligt välkommen till Vänsterpartiet i Falköping!
Här följer vårens mötestider. Vi träffas kl 18 i lokalen på Dotorpsgatan 56 A om inget annat anges.
Vi kommer även att anordna kurser från ”Vänsterskolan”och bjuda in aktuella gäster.
Torsdag 7 februari
Torsdag 21 februari
Torsdag 14 mars
SÖNDAG 17 MARS – ÅRSMÖTE (tid och plats meddelas senare)
Tisdag 26 mars
Torsdag 18 april
1 MAJ – DEMONSTRATIONSTÅG – PROGGKVÄLL
Onsdag 15 maj
Torsdag 30 maj
Torsdag 13 juni – Avslutning med grillfest
Nästa år är det val och vi behöver Dig för att få bort den borgerliga regeringen från makten!

ÅRET 2013

Idag den 10 januari är det dags att starta upp vår politiska verksamhet igen. Vi börjar ikväll med ett styrelsemöte för att boka in de dagar vi ska träffas under våren.
Vi tar tacksamt emot önskemål om mötesteman och/eller föreläsare ni är intresserade av.
Partiet erbjuder ett antal korta utbildningar med olika teman. Om det finns intresse kommer vi att köra åtminstone två kvällar under våren.
Jonas Sjöstedt kommer till Tidaholm i början av mars, då åker vi väl dit vi som kan.
Mikael Wiehe uppträder i medborgarhuset den 22 feb. Ja det är mycket som händer som passar en vänsterpartist framöver.
Mer detaljerad information kommer framöver.
Med önskan om ett gott rött år.

Besök av Christina Höj Larsen

 

 

 

 

Den 7 okt hade Vänsterpartiet besök av riksdagsledamoten Christina Höj Larsen som är Vänsterns migrationspolitiske talesperson.

Hon inledde med att betona att EU:s gränser även är Sveriges gränser när det gäller migration.

Vi har skrivit på Dublinförordningen vilket innebär att asylansökan ska prövas i det land man först kommer till. Det innebär i de flesta fall att människor som flyr från Afrika först kommer till länder som Italien, Grekland eller Malta. Mottagandeförhållandena är i flera fall omänskliga och rent av farliga. Dessutom förolyckas många i Medelhavet.

 

Någon laglig väg in till Sverige finns inte fast man enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna har rätt att söka asyl om man är på flykt.

Visionen är att man som flykting ska få söka asyl i vilket land man själv vill. Men dit är det långt.

Vi har alla läst och hört om omänskliga och grymma utvisningar av både barn och vuxna den senaste tiden.

Det är dags att vi gör något åt situationen. Speciellt när det gäller barnen.

 

Christina Höj Larsen redovisade för fyra konkreta förändringar i lagstiftningen som Vänsterpartiet vill göra som skulle göra migrationspolitiken mänsklig och som sätter barnens bästa i första rummet.

 

  • Gör Barnkonventionen till Svensk lag.

 

  • Låt lagen om vård av unga väga tyngre än utlänningslagen.

 

  • Slopa Dublinförordningen för barn. Skicka inte iväg dem till annat land, utan pröva asylansökan här.

 

  • Vidga begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter” vilket skulle skydda svårt sjuka barn och barn med grymma livsupplevelser.

 

Kvällen avslutades med diskussioner hur vi kan stå upp för de mänskliga rättigheterna på kommunal nivå. Christina kom med många intressanta synpunkter och tipsade om kommuner som är bra på att integrera människor i vardagen.

Christina är mycket engagerad och entusiastisk och anser att det finns mer värme och empati hos Svenska folket än vad lagstiftningen för tillfället tillåter.

Lokalföreningen tackade för den intressanta kvällen genom att skänka pengar till Vänsterpartiets Fristadsfond.

Fira 1:a Maj med Vänsterpartiet i Skövde!

1:a maj arrangeras i Skövde av Vänsterpartiet Skaraborg och Vänsterpartiet Skövde tillsammans med Ung Vänster i Skaraborg! Samling 13.00 på Kulturhusplatsen (vid Kulturhuset nära Resecentrum), avmarsch för demonstrationen 13.15 och möte i Helensparken 13.30. Tal av Maria Flygare, ordförande i Vänsterpartiet i Skövde, Martin Johansson, regionpolitiker Skara, samt representant för Ung Vänster. Musikunderhållning av gruppen Sulfur från Mariestad. Alla är mycket välkomna att delta för Fler jobb och bättre välfärd!

Vänsterpartiet i Skaraborg, Vänsterpartiet i Skövde och Ung Vänster Skaraborg!

 

Efter demonstrationen i Skövde samlas vi på Wok-stugan i Falköping för en sedvanlig progg-kväll kl 18:00

 

 

Välkomna!

LÄS OM HUR VÄNSTERPARTIET HAR AGERAT MOT SVERIGES MILITÄRA SAMARBETE MED SAUDIARABIEN

Vänsterpartiets agerande mot militärt samarbete med Saudiarabien

Vänsterpartiet vill ha ett Sverige som arbetar aktivt för fred och nedrustning och vi vill på sikt avveckla vapenexporten. Som första steg vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer, krigförande länder och länder som begår grova brott mot mänskliga rättigheter.

2005-2006
I november 2005 slöts ett militärt samarbetsavtal mellan dåvarande socialdemokratiska regeringen och den saudiska regeringen. Avtalet öppnade bland annat för gemensamma militära industriprojekt och var offentligt. Vänsterpartiet hade inget samarbete med regeringen om sådana vapenexportsfrågor och säkerhetspolitik. Vi hade ett budgetsamarbete som innefattade försvarets utgifter och vi deltog i Försvarsberedningen. Avtalet med Saudiarabien var inte någon del av detta.

Regeringens avtal med Saudiarabien anmäldes av folkpartiet till konstitutionsutskottet. Majoriteten i KU ansåg att regeringen inte begått något formellt fel, men vänsterpartiet reserverade sig tillsammans med miljöpartiet mot detta. Det gjorde vi med hänvisning till att försvarssamarbete med Saudiarabien inte är förenligt med intentionerna bakom den svenska lagstiftningen om vapenexport. Vi skrev vidare att ”Ingåendet av det aktuella ramavtalet om militärt samarbete har visserligen formellt sett inte utgjort tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om krigsmateriel. Med hänsyn till att försvarssamarbete med Saudiarabien inte bör förekomma förtjänar regeringen emellertid kritik för beslutet att ingå deklarationen.” Man kan notera att Folkpartiet inte reserverade sig.

Vänsterpartiet har regelbundet motionerat i riksdagen om att avveckla vapenexporten till bland annat just Saudiarabien. Det gjordes även året då avtalet slöts och det är en politik som ligger fast idag.

2010
Enligt uppgifter till Ekot informerades Exportkontrollrådet (EKR) i maj 2010 om planerna på att bidra till en vapenfabrik i Saudiarabien. I EKR sitter representanter för samtliga riksdagspartier, från vänsterpartiet finns det en ledamot i rådet. Vår representants uppdrag i rådet är att driva vänsterpartiets politik. Dessa representanter har en sekretess som gör att de inte får säga något till någon om ärendena där, inte ens till den egna partiledningen. Vänsterpartiet har kritiserat sekretessystemet, men deltar eftersom det åtminstone i vissa beslut ger möjlighet att säga nej. (En del ärenden i EKR är rena informationspunkter, vid andra får partirepresentanterna yttra sig och Inspektionen för strategiska produkter följer då majoritetens linje.)

2012
Ekot avslöjar vapenfabriksprojektet Simoom och att FOI har satt upp bulvanföretag för att skjuta ansvaret ifrån sig. Vänsterpartiet kräver korten på bordet och har begärt en aktuell debatt i riksdagen. Vänsterpartiet kräver också att samarbetet med Saudiarabien avbryts.

Välkommen till årsmöte med Vänsterpartiet i Falköping:
Söndagen den 18 mars kl 15.00 på restaurang Gondolino.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på förtäring.

Har Du några frågor, ring eller maila oss gärna: [email protected]
Inger (ordförande) mobil 070-5912318 [email protected]
Göran (kassör) mobil 070-3709304 [email protected]
Alice (sekreterare) mobil 070-6530161
[email protected]

Vårens mötestider

Under våren träffas vi varannan torsdag 18:00
26 jan, 9 feb, 23 feb, 8 mar, 22 mar, 5 apr, 19 apr, 3 maj, 31 maj, 14 jun.
Årsmöte söndag 18 mars 15:00
Traditionsenligt Proggkväll 1 maj

Välkomna

MEDLEMSMÖTE

Nu är det dags för förhandsnomineringar och motioner inför partikongressen.
Med anledning av detta har vi ett gemensamt medlemsmöte i vår lokal på Dotorpsgatan 56A
Vänsterpartister från Falköping, Hjo och Tidaholm hälsas välkomna