Vänsterpartiet Falköping

Proggfest 1:a Maj

Wokstugan var smockfull med folk när Vänsterpartiet hade sin årliga Proggfest på första maj. I år var det tre olika framträdanden. Avanti Donne var först ut med sånger som sjöngs av risplockerskor i Italien under kampen mot storbönderna från slutet av 1800-talet och framåt. Erling Öhrnell berättade om risarbeterskorna och deras hårda liv mellan sångerna.
Sen var det Johanna och Marielles tur att framträda. Två unga kvinnor som med gitarr och sång bjöd på bland annat låtar av Bob Dylan och Björn Afzelius.
Sist ett bejublat framträdande av Mo Brode’n som sjöng både egna och andras låtar. Den glada publiken som bestod av både gamla och unga vänstersympatisörer sjöng med i de flesta låtarna.
Kvällens värd Robert Eklund avslöjade att eftersom det är valår så kommer Vänsterpartiet att bjuda in till proggfest även i början av september.

Svar till Dan Hovskär

Dan Hovskär svarade på Inger Liljas insändare i FT. Här nedan kan du läsa Ingers nya svar.

Det handlar om ideologi Dan Hovskär

Dan Hovskär, du är övertygad om att bara samhällets alla tjänster släpps ut på en marknad och den enskilde görs till kund blir allt mycket billigare, bättre och effektivare. I din värld betyder välfärd – privatisering. Demokrati betyder kundval och frihet – etableringsrätt.

Dan, det finns inga garantier för att ett privat vårdbolag har mindre personalomsättning än gemensamt driven vård. De äldre kan aldrig vara hundraprocentigt säkra på vem som kommer. Även i privata företag förekommer det att personalen får semester eller är sjuka. Privata vårdbolag brukar däremot ha lägre personaltäthet. Eftersom de är vinstdrivande och personal kostar.

Det handlar om ideologi. Säg att ni vill konkurrensutsätta hemtjänsten för att ni inte vill ha en gemensam sektor. Det vore ärligare än att upprepa att det blir bättre med konkurrens. Ingenting blir sant bara för att man upprepar det. Titta på elen, tågtrafiken, apoteket, skolan, posten eller vårdcentralerna. Ingenting av detta har blivit vare sig billigare, effektivare eller bättre av att konkurrensutsättas.

Vänsterpartiet är inte rädda för att ge självbestämmande eller valfrihet åt de äldre. Men vi tycker att vården ska vara lika bra och fungerande i hela kommunen. Vi tror på samarbete inte konkurrens.

Vi vill utveckla äldreomsorgen genom att öka det demokratiska inflytandet för brukare, dess anhöriga och personal. Det gör man genom att bryta ner hierarkier och anpassa verksamheter och insatser efter faktiska behov.

För att lyckas med det måste vi behålla en skattefinansierad gemensam sektor som tillhandahåller god vård och omsorg utifrån var och ens behov, inte utifrån plånbokens tjocklek eller den enskildes verbala förmåga. Vi vill att våra skattepengar ska gå till vård. Inte till aktieutdelningar, marknadsföring eller till att bygga upp kontrollfunktioner.

Det är lika angeläget i dag som för hundra år sen att kräva jämlikhet, rättvisa och välfärd åt alla.

Inger Lilja
Vänsterpartiet

Riktig eller fiktiv valfrihet?

Fullmäktige beslöt i måndags att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten mot vänsterpartiets vilja.

Vi har inget emot valfrihet tvärt om, vi vill införa verklig valfrihet i äldreomsorgen. Att själv få bestämma innehållet i vardagen måste vara en rättighet både när man bor på särskilt boende och man är beviljad hemtjänst. Omsorgsbehov är en färskvara där dagsformen avgör behovet. Därför tycker vi att man måste kunna byta en insats mot en annan utifrån vad man vill och orkar just för stunden. Att ta en promenad när det är skönt väder och vänta med städningen tills det regnar. Bistånd måste beviljas utifrån ett sammanvägt behov och inte utifrån specificerade insatser.

Det är svårt att göra rationella val när man är gammal och skör. Vi anser inte att man ska belasta en dement människa att göra val på en omsorgsmarknad när man har svårt att klara enkla vardagssysslor. Speciellt inte när det handlar om ett fiktivt val som inte rör vardagen.

Det kommer inte att bli fler arbetstillfällen i kommunen när privata vårdföretag släpps in. Det finns heller inget som säger att kvaliteten blir bättre. Hemtjänsten brukar få högt betyg i brukarundersökningarna. Det kommer inte att blir billigare utan snarare dyrare och mer byråkratiskt. Vi måste ha personal som ser till att utförarna får rätt ersättning och utför det som står på avtalet. Det kommer att gå åt pengar till marknadsföring av systemet.

Ytterligare en orsak till att säga nej till införandet är att det blir omöjligt att ha en långsiktig planering hur vi vill förbättra vården och omsorgen för de äldre.

Lagen om valfrihetssystem är inte infört för att underlätta vardagen för de gamla. Det är infört för att skapa en marknad till vårdföretagen! Det är ett rent ideologiskt beslut. Den moderatledda alliansen har under hela mandatperioden fört en politik vars enda syfte är att montera ner vår gemensamma sektor och göra alla till kunder på en marknad. Att delar av majoriteten i Falköpings kommun driver borgerlig politik är svårare att förstå. Det är visserligen inte första gången som (s) har lagt sig på rygg för Kd. På fullmäktige valde vi att begära votering. Det visade sig att några s-ledamöter avstod att rösta. Vi tar det som ett tecken på att det finns några få socialdemokrater kvar i fullmäktige.

Vi undrar oroligt; vad händer med den gemensamma välfärdens grundprinciper om vård och hjälp efter behov när vinstintresset släpps in i välfärden?

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Inger Lilja

Vård eller chefsbonusar?

Vi tycker att vård är viktigare än chefsbonusar. Därför ska vården vara utan vinstintressen.

Det var vårt budskap idag när vi delade ut flygblad och pratade med människor om primärvården, den vård som vi alla behöver ibland.

Samtidigt uppmanade vi alla att säga vad dem tycker om primärvården och skicka in det till oss så att vi kan formulera en tydlig politik för världens bästa vård. För den är du värd!

Vänsterpartiet Falköping hade årsmöte

I söndags den sjunde mars hade vi årsmöte i vår lokal på Dotorpsgatan. Det var en ganska stor skara människor som närvarande, spikade kommunlistan och valde en ny styrelse. Nytt för i år är att den lokala Ung vänster-klubben har en adjungerande plats i styrelsen. Med stor entusiasm sparkade vi igång valkampanjen med sikte på att återta de två mandat vi förlorade 2006. Våra viktigaste frågor hittar du under ”Våra åsikter” här på sidan. Efter mötet åt vi en god middag på en närliggande restaurang och hade riktigt trevligt tillsammans.

Kommunlistan kommer att dyka upp här på hemsidan snart. Håll ut!