• Hem
  • Frågor vi drive...
sida

Frågor vi driver i kommunen

Vänsterpartiet i Falköping vill att:

* Kommunalt anställda skall ha rätt till heltid. Vi kräver att heltidsnormen ändras till sex timmars arbetsdag – inte åtta timmar som nu!

* Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Våra äldre skall slippa möta olika personer. Ökad bemanning främjar att samma individer möter våra äldre gång på gång. Det skapar en trygghet

* Vi vill upprätta ett lågtröskelboende för hemlösa. Alla människor har rätt till tak över huvudet – oavsett förutsättningar

* Rätt till 30 timmars barnomsorg för arbetssökande och föräldralediga.

* Vi vill att det erbjuds feministiskt självförsvar för tjejer i högstadiet och gymnasiet.

* Vi vill ha kollektivtrafik i hela kommunen. Det ska vara möjligt att välja bort bilen!

* Vi vill stötta kulturinitiativen och öka tillgängligheten till lokaler för kultur och möten.

* Det är dags att göra Medborgarhuset till ett levande kulturhus för en mångfald av unga och äldre

Dela den här sidan:

Kopiera länk