artikel

Riktig eller fiktiv valfrihet?

Fullmäktige beslöt i måndags att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten mot vänsterpartiets vilja.

Vi har inget emot valfrihet tvärt om, vi vill införa verklig valfrihet i äldreomsorgen. Att själv få bestämma innehållet i vardagen måste vara en rättighet både när man bor på särskilt boende och man är beviljad hemtjänst. Omsorgsbehov är en färskvara där dagsformen avgör behovet. Därför tycker vi att man måste kunna byta en insats mot en annan utifrån vad man vill och orkar just för stunden. Att ta en promenad när det är skönt väder och vänta med städningen tills det regnar. Bistånd måste beviljas utifrån ett sammanvägt behov och inte utifrån specificerade insatser.

Det är svårt att göra rationella val när man är gammal och skör. Vi anser inte att man ska belasta en dement människa att göra val på en omsorgsmarknad när man har svårt att klara enkla vardagssysslor. Speciellt inte när det handlar om ett fiktivt val som inte rör vardagen.

Det kommer inte att bli fler arbetstillfällen i kommunen när privata vårdföretag släpps in. Det finns heller inget som säger att kvaliteten blir bättre. Hemtjänsten brukar få högt betyg i brukarundersökningarna. Det kommer inte att blir billigare utan snarare dyrare och mer byråkratiskt. Vi måste ha personal som ser till att utförarna får rätt ersättning och utför det som står på avtalet. Det kommer att gå åt pengar till marknadsföring av systemet.

Ytterligare en orsak till att säga nej till införandet är att det blir omöjligt att ha en långsiktig planering hur vi vill förbättra vården och omsorgen för de äldre.

Lagen om valfrihetssystem är inte infört för att underlätta vardagen för de gamla. Det är infört för att skapa en marknad till vårdföretagen! Det är ett rent ideologiskt beslut. Den moderatledda alliansen har under hela mandatperioden fört en politik vars enda syfte är att montera ner vår gemensamma sektor och göra alla till kunder på en marknad. Att delar av majoriteten i Falköpings kommun driver borgerlig politik är svårare att förstå. Det är visserligen inte första gången som (s) har lagt sig på rygg för Kd. På fullmäktige valde vi att begära votering. Det visade sig att några s-ledamöter avstod att rösta. Vi tar det som ett tecken på att det finns några få socialdemokrater kvar i fullmäktige.

Vi undrar oroligt; vad händer med den gemensamma välfärdens grundprinciper om vård och hjälp efter behov när vinstintresset släpps in i välfärden?

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Inger Lilja

Dela den här sidan:

Kopiera länk